Foto: Octav Ganea/ Inquam Photos

Sesizarea privind plagiatul Codruței Kövesi este "parțial îndreptățită și fundamentată"

Sesizarea de plagiat formulată de Grupul de Investigații Politice (GIP) cu privire la teza de doctorat a Laurei Codruța Kövesi este „parțial îndreptățită și fundamentată” – aceasta este una dintre concluziile Comisiei de Etică a Universității de Vest din Timișoara (UVT), au declarat pentru PressOne surse din conducerea UVT.

Sesizarea GIP viza circa 4.000 de rânduri din totalul de 11.000 de rânduri ale tezei intitulate „Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal”, cu care procurorul-șef al DNA a obținut, în 2011, titlul de doctor în Drept.

Potrivit surselor noastre, Comisia de Etică a UVT a constatat că există similitudini cu lucrări ale altor autori în cazul a peste 500 de rânduri din cele 4.000 vizate de sesizare.

17 noiembrie a fost data-limită până la care UVT trebuia să-şi exprime poziţia în legătură cu sesizarea de plagiat formulată de GIP.

Cu toate că era de așteptat ca UVT să trimită Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) o recomandare privind fie menținerea, fie retragerea titlului de doctor aflat în discuție, Senatul UVT a votat joi, 17 noiembrie, cu majoritate covârșitoare, ca Universitatea să își însușească viitoarea decizie a comisiei de lucru a CNATDCU.

Motivația acestei derobări – spun sursele PressOne – este faptul că niciunul dintre experții în Drept de la alte universități pe care UVT i-a chemat să facă parte din comisia de analiză a tezei nu și-a asumat această răspundere.

Astfel, UVT nu va face propunere de menținere sau retragere a titlului de doctor deținut de Codruța Kövesi, iar dacă Ministerul Educației nu va accepta acest punct de vedere, atunci Senatul UVT va lua, totuși, o decizie prin vot în acest sens.

Experți de la patru universități s-au temut

Surse din Universitatea de Vest ne-au declarat că, aşa cum prevede Regulamentul de funcţionare al CNATDCU, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) a transmis în 16 octombrie către UVT o adresă prin care se solicita un punct de vedere în legătură cu sesizarea GIP.

Potrivit normelor în vigoare, Universitatea a avut la dispoziţie 30 de zile pentru a elabora propria analiză cu privire la acuzaţiile formulate.

Conducerea UVT a încercat să apeleze la experţi externi pentru a judeca acuzaţiile de plagiat care vizează teza şefei DNA, însă „niciun specialist în drept de la universităţile partenere nu a dorit să facă parte din comisia de analiză”, susţin sursele PressOne.

Aceleaşi surse ne-au declarat că UVT a trimis adrese oficiale către cel puţin patru universităţi, însă toate răspunsurile au fost negative.

Decizia de a se apela la specialişti externi a fost luată pentru a se evita un potenţial conflict de interese. Facultatea de Drept a UVT are circa 30 de cadre didactice, iar o parte dintre acestea au fost implicate fie în susţinerea tezei, fie s-au pronunţat în 2012, când au apărut primele acuzaţii de plagiat.

În urma analizei, Comisia de Etică a UVT a conchis că o serie dintre elementele invocate de GIP în reclamaţia depusă la CNATDCU în 13 octombrie se susţin, iar altele nu se susțin, mai spun sursele PressOne.

„Ceva este acolo, dar nu la volumul prezentat în presă. Au fost numărate rânduri, paragrafe, pentru a putea elabora un punct de vedere cât mai corect, departe de orice suspiciune”, au declarat aceleaşi surse.

UVT a fost obligată să propună menținerea sau retragerea titlului

Regulamentul CNATDCU prevede că universitatea căreia i se solicită un punct de vedere cu privire la o abatere etică într-o teză de doctorat trebuie să formuleze şi o propunere de menţinere sau de retragere a titlului de doctor.

În caz contrar, CNATDCU are obligaţia de a cere refacerea şi retransmiterea acestuia, cu toate elementele prevăzute legal, în termen de două zile.

Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, profesorul Marilen Pirtea, nu a putut fi contactat pentru a i se cere un punct de vedere.

Preşedintele Comisiei de Ştiinţe Juridice a CNATDCU, profesorul Mircea Bob, de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, ne-a declarat că termenul legal până la care comisia pe care o conduce trebuie să se pronunţe este finalul acestei luni.

Revista Pressei

Un newsletter pentru cititori curioși și inteligenți.

Sunt curios

„Aşteptăm să primim în termen raportul comisiei de lucru, pentru că de acel raport depinde votul nostru”, a precizat profesorul Bob.

Calendarul analizei

Pornind de la data la care a fost înregistrată sesizarea Grupului de Investigaţii Politice şi ţinând cont de Regulamentul de funcţionare al CNATDCU, vă prezentăm etapele prin care a trecut reclamaţia.

Acest calendar a fost realizat ţinând cont de informaţiile publice şi nu a putut fi confirmat oficial. De aceea, este posibil ca datele prezentate mai jos să fie uşor diferite faţă de datele la care ar trebui să se pronunţe instituţiile menţionate, astfel încât pot să rezulte decalaje de câteva zile.

Calculul s-a făcut ţinând cont de zilele lucrătoare.

13 octombrie 2016 – Grupul de Investigaţii Politice, condus de Mugur Ciuvică, sesizează Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) cu privire la faptul că o serie de elemente din teza Laurei Codruţa Kövesi ridică suspiciuni de plagiat. Termen de verificare a cerinţelor de legalitate ale sesizării: maximum 3 zile / până la 16 octombrie.

13 octombrie 2016 – UEFISCDI admite sesizarea GIP şi notifică MENCS şi CNATDCU.

17 octombrie 2016 – Preşedintele Consiliului general al CNATDCU îi cere preşedintelui Comisiei de Specialitate în Ştiinţe Juridice să numească o comisie de lucru. Termen de constituire a comisiei: 5 zile / 21 octombrie.

17 octombrie 2016 – MENCS solicită Universităţii de Vest din Timişoara un punct de vedere cu privire la sesizarea GIP. Termen de formulare: 30 de zile / 17 noiembrie.

21 octombrie 2016 – Comisia de lucru formată din trei specialişti, prof. univ. dr. Vlad Constantinesco, de la Facultatea de Drept a Universităţii „Robert Schumann” din Strasbourg (Franţa), prof. univ. dr. Claudia Ghica-Lemarchad, de la Facultatea de Drept a Universităţii din Rennes 1 (Franţa), şi prof. univ. dr. Radu Chiriţă, de la Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, trebuie să elaboreze un raport comun. Termen de finalizare: 30 de zile de la data înregistrării sesizării / 24 noiembrie 2016.

16 noiembrie 2016 – Universitatea de Vest din Timişoara trimite propriul punct de vedere către preşedintele Comisiei de Ştiinţe Juridice a CNATDCU.

24 noiembrie 2016 – Comisia de lucru trimite către preşedintele Comisiei de Ştiinţe Juridice a CNATDCU raportul comun, care va fi înaintat membrilor Comisiei de Ştiinţe Juridice spre consultare. Dacă, în trei zile de la comunicarea raportului comun, membrii Comisiei de Ştiinţe Juridice nu formulează obiecții şi nu solicită exprimarea unui vot formal, se consideră că raportul comun a fost aprobat în forma elaborată de comisia de lucru. Termen: 27 noiembrie.

27 noiembrie 2016 – Președintele Comisiei de Științe Juridice transmite raportul avizat al comisiei de lucru către preşedintele Consiliului General al CNATDCU. Acesta îi convoacă pe membrii Consiliului General al CNATDCU pentru a aproba sau respinge raportul.

UPDATE. Comunicatul Comisiei de Etică a UVT

Joi, 17 noiembrie, după circa o oră de la publicarea articolului de mai sus, Universitatea de Vest din Timișoara a transmis presei următorul comunicat, semnat de conf. univ. dr. Corina Ilin, președintele Comisiei de Etică și Deontologie Profesională din UVT:

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) a solicitat prin adresa 24205/167 CSUD/19.10.2016 Comisiei de Etică și Deontologie Profesională din UVT analiza tezei de doctorat cu titlul „Combaterea crimei organizate prin dispoziții de drept penal”, autor Laura Codruța Kövesi, conducător științific, prof. univ. dr. Viorel Pașca, susţinută la UVT în anul 2011, în raport cu sesizarea înregistrată la UEFISCDI cu nr. 2567/13.10.2016, în conformitate cu procedurile interne și cu prevederile art. 12, 13, 14 din anexa 2 a Ordinului de Ministru nr. 3482/24.03.2016.

Comisia de Etică şi Deontologie Profesională din UVT a consultat toate documentele puse la dispoziție de către autorii sesizării și de către persoana vizată şi a urmat toate procedurile legale pentru a analiza sesizarea menţionată mai sus.

Comisia de Etică şi Deontologie Profesională din UVT a făcut toate demersurile legale în vederea constituirii unei comisii de specialişti în Drept penal, conferenţiari sau profesori universitari, coordonatori de doctorat, care ar fi putut să analizeze, în raport cu sesizarea, teza de doctorat menţionată mai sus.

În urma acestor demersuri, Comisia de Etică şi Deontologie Profesională din UVT a constatat că nu s-au întrunit condițiile de a forma o comisie de specialiști, care ar putea să analizeze, în raport cu sesizarea, teza de doctorat.

În aceste condiţii, Comisia de Etică şi Deontologie Profesională din UVT a analizat modul de redactare a tezei de doctorat în raport cu sesizarea înregistrată la UEFISCDI nr. 2567/13.10.2016, verificând fiecare paragraf din teză ce face obiectul sesizării și comparându-le cu sursele indicate de programul informatic iThenticate.

În urma comparaţiei au fost excluse situaţiile în care s-a preluat identic din texte legislative (cf. Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor, art. 9 litera b) textele legale nu se bucură de protecția dreptului de autor) şi rândurile identificate ca fiind similare cu lucrări publicate ulterior susținerii tezei de doctorat analizate.

În urma acestui demers, Comisia de Etică şi Deontologie Profesională din UVT a constatat că 564 de rânduri din cele 4705 rânduri sesizate sunt similare cu alte surse.

Având în vedere că teza de doctorat suspusă analizei are 11.512 rânduri, cele 564 de rânduri, găsite ca fiind similare în raport cu sesizarea înregistrată la UEFISCDI nr. 2567/13.10.2016 cu alte surse, reprezintă un grad de similaritate de 4,9 %.

În absenţa unui raport a unei comisii de specialitate, Comisia de Etică şi Deontologie Profesională din UVT îşi asumă în acest moment gradul de similaritate verificat de membrii ei în raport cu sesizarea.

Comisia de Etică şi Deontologie Profesională din UVT concluzionează că sesizarea este nefondată pentru 4141 de rânduri din cele 4705 rânduri sesizate și parțial fondată pentru restul.

Comisia de Etică şi Deontologie profesională din UVT a finalizat Raportul intern de analiză în cazul sesizării înregistrate la UEFISCDI cu nr. 2567/13.10.2016 şi a trimis punctul său de vedere CSUD UVT şi Conducerii UVT în vederea formulării răspunsului către MENCŞ.

Totodată, Comisia de Etică şi Deontologie Profesională din UVT finalizează şi va trimite în termenele legale răspunsurile către persoanele implicate.

Poțifacediferența.

Dacă te abonezi cu doar 3€ pe lună, noi vom putea să-ți oferim în continuare jurnalism independent, onest, care merge în profunzime, să ne continuăm lupta contra corupției, plagiatelor, dezinformării, poluării, să facem reportaje imersive despre România reală și să scriem despre oamenii care o transformă în bine.

Vrei să ne ajuți? Orice sumă contează.

Prin card sau PayPal:
O singură dată
Lunar
3€
5€
10€
Prin cont bancar:
RO54 BTRL RONC RT02 4298 9602

Fundația PressOne
Banca Transilvania, Sucursala Cluj-Napoca

Redirecționează:
20% din impozitul pe profit al companiei

Din taxele pe profitul companiei tale, poți alege ca până la 20% să meargă către echipamente video și reportaje, nu către stat.

Descarcă draft-ul contractului de sponsorizare de AICI. Completează-l cu datele companiei și suma. Trimite-l la marketing@pressone.ro.

*Baza legală poate fi consultată AICI.

3.5% din impozitul pe salariu

Din taxele pe salariul tău, poți alege ca 3.5% să meargă către articolele și newsletterele noastre, nu către stat.

Descarcă formularul de AICI.

Trebuie să completezi doar secțiunea I, cu datele tale personale.

Apoi depune-l la ANAF până pe 25 Mai, la organul fiscal de care aparții, fie direct, fie prin scrisoare recomandată.

Poți găsi aici lista adreselor.

REVISTA PRESSEI

Un newsletter pentru cititori curioși și inteligenți.

Sunt Curios
Celemaicititearticole
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...