REVISTA PRESSEI

Un newsletter pentru cititori curioși și inteligenți.

Sunt Curios

Ajută-ne să existăm. Dacă te abonezi cu doar 3€ pe lună, noi vom putea să-ți oferim în continuare jurnalism independent, onest, care merge în profunzime, să ne continuăm lupta contra corupției, plagiatelor, dezinformării, poluării, să facem reportaje imersive despre România reală și să scriem despre oamenii care o transformă în bine.

Vrei să ne ajuți? Orice sumă contează.

Donează

Pentru sugestii de materiale sau colaborări, scrieți-ne la adresa: contact@pressone.ro.

Pentru parteneriate media, proiecte sau dacă doriți să fiți partenerul nostru și să susțineți PressOne: marketing@pressone.ro.

SCRISOARE DESCHISĂ: Domnule președinte Klaus Iohannis, discursul dvs. anti-plagiat este subminat din interior

Redacția
Data: 28/07/2021
Klaus Iohannis a lansat în primul său mandat prezidențial – la 15 februarie 2016 – proiectul național „România Educată”. „Responsabilitatea și integritatea sunt valori-cheie asumate și exersate”, ca deziderat, în sistemul românesc de educație, se arată raportul dat publicității de Administrația Prezidențială la 14 iulie 2021. În aceeași zi, Guvernul României și-a asumat prin memorandum, cu susținerea întregii coaliții, obiectivele proiectului „România Educată”. Foto: ILONA ANDREI / INQUAM Photos

Aproape 200* de universitari, cercetători și activiști civici trag un semnal de alarmă – printr-o scrisoare deschisă adresată președintelui României – privind modul în care o inițiativă legislativă a ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, poate compromite eforturile anti-plagiat.

*UPDATE 30 IULIE 2021, ORA 6:30: În acest moment scrisoarea are aproape 700 de semnatari.

Numărul asociațiilor/organizațiilor care sprijină apelul adresat președintelui Iohannis s-a dublat: a crescut de la 13 la 26.

Sunt, acum, peste 300 de semnatari implicați în mod direct în sistemul de educație (universitari din România și de peste hotare, experți în etică și integritate din instituții de stat, doctoranzi, cercetători științifici, cadre didactice din învățământul preuniversitar, studenți etc.). Printre aceștia, 33 de actuali și foști membri CNATDCU.

Scrisoarea a fost semnată și de juriști, avocați, medici, istorici, matematicieni, regizori, arhitecți, ingineri, teologi, jurnaliști. Au semnat-o, de asemenea, oameni care au notat doar că sprijină apelul în calitate de „cetățeni români”. Mulți au invocat însă o altă calitate – pe cea de „părinte” („părinte de copil în clasa a 6-a care își pune ceasul să sune la ora 6 dimineața să își repete lecțiile!”, a scris unul dintre aceștia).

PressOne publică, la finalul scrisorii, lista reactualizată de semnatari, ordonată alfabetic pe trei mari categorii: asociații/organizații; semnatari care au legătură directă cu domeniul educației; și semnatari care, deși nu mai au legături nemijlocite cu educația, cer statului român să nu înăbușe, din nou, eforturile de eliminare a fraudei academice din sistemul de învățământ.

**UPDATE 30 IULIE, ORA 12:36. La 48 de ore după publicarea scrisorii, președintele Klaus Iohannis a dat o declarație de presă fără echivoc, cerând „inițiatorilor proiectului să țină cont de îngrijorările și riscurile sesizate în spațiul public și să acționeze în consecință”. Mai jos, răspunsul integral al președintelui. Sublinierile aparțin redacției.

Declarație de presă a Președintelui României, Klaus Iohannis
30 iulie 2021

„Am luat act de scrisoarea deschisă a unei părți importante a comunității academice și a societății civile care, solidar, își exprimă nemulțumirea cu privire la proiectul normativ ce propune schimbări de substanță în metodologia de analiză a sesizărilor de plagiat în tezele de doctorat, inițiat de Ministerul Educației.


Așa cum am afirmat în numeroase ocazii, am toleranță zero față de orice abatere de la cultura integrității în mediul academic. Poziția mea față de fenomenul plagiatului rămâne neschimbată!

Performanța și încrederea societății în mediul universitar și de cercetare sunt influențate decisiv de capacitatea instituțiilor abilitate de a rezolva credibil și cu celeritate suspiciunile de plagiat.

Combaterea fenomenului plagiatului nu ar trebui să se limiteze la sancționarea abaterilor de la normele de integritate ale scrierii academice, fiind necesare acțiuni concrete și coerente pentru a preveni instituirea unei „culturi a plagiatului”, precum și pentru a evita compromiterea calității în procesul educațional și de cercetare.

Plagiatul reprezintă furt intelectual și este inacceptabil ca, în fața unor probe concludente, persoanele acuzate să nu facă un pas în spate, după cum se întâmplă în democrații consolidate. Pentru a progresa ca societate, instituțiile abilitate trebuie să-i sancționeze drastic pe cei care își însușesc ilicit munca intelectuală a celorlalți, dar și pe aceia care facilitează acest lucru.

Apreciez că societatea civilă și mediul academic și-au exprimat clar punctul de vedere și așteptările privind modificările propuse la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Le solicit inițiatorilor proiectului să țină cont de îngrijorările și riscurile sesizate în spațiul public și să acționeze în consecință”.


28 iulie 2021

Domnule Președinte,

Cu o zi înainte să faceți public raportul proiectului „România Educată”, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a pus în dezbatere o propunere de ordin ministerial care, în opinia noastră, periclitează ireversibil eforturile mediului academic de a promova etica și integritatea în universități. 

Vă solicităm ca, în calitate de inițiator al proiectului național „România Educată”, să vă exprimați public punctul de vedere față de consecințele pe care le va avea asupra funcționării CNATDCU – și a „culturii integrității” pe care proiectul dvs. își propune să o clădească – recenta inițiativă a ministrului Sorin Cîmpeanu. 

Concret, proiectul propus de ministrul Educației modifică Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și aduce schimbări de substanță în metodologia de analiză a sesizărilor de plagiat în tezele de doctorat. 

Acest proiect a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Educației la data de 13.07.2021, deși a fost respins de Consiliul general al CNATDCU cu 15 voturi „împotrivă” și 3 abțineri [1]

Modificările propuse de ministrul Sorin Cîmpeanu reprezintă, în opinia noastră, o formă mascată de amnistiere individuală a plagiatorilor și îi favorizează pe cei vinovați de fraudă academică.

În plus, schimbările creează mecanisme legale de salvare a plagiatorilor, dar și instrumente care vor îngreuna – sau chiar vor face imposibilă – emiterea unor verdicte de plagiat. 

1. Analizarea unei teze de doctorat in integrum reprezintă cea mai periculoasă capcană mascată a acestui proiect de modificare a legislației CNATDCU. 

O teză de doctorat poate fi declarată plagiată și dacă în conținutul ei se regăsesc câteva pagini plagiate, nefiind necesară analizarea ei in integrum pentru a se emite un verdict. La fel de bine, într-o teză de doctorat se poate constata plagierea unei idei, care se poate concentra într-o singură pagină.

În multe situații, verificarea integrală a unei teze de doctorat este imposibil de realizat din cauza limitărilor obiective pe care le poate avea o comisie de analiză: accesul la surse bibliografice sau cunoașterea de către experți a tuturor lucrărilor publicate vreodată pe un anumit subiect/domeniu.

De asemenea, analizarea in integrum a unei teze de doctorat poate prelungi excesiv de mult emiterea unui verdict, ducând la o tolerare de facto a plagiatelor pe perioade care pot să acopere aproape întreaga carieră academică sau profesională a unor persoane bănuite de plagiat.

Prin comparație, în prezent, deși termenul legal de emitere a unui verdict este de 45 de zile și se analizează strict doar porțiunile sesizate de un reclamant, există teze de doctorat pentru care nu s-a emis un verdict nici după cinci ani [2] de la înregistrarea unei sesizări. Este ușor de înțeles de ce obligativitatea analizei in integrum ar putea duce la amânarea unui verdict sine die.

2. Conform proiectului, sesizările care vizează teze de doctorat deja analizate vor fi declarate admisibile doar dacă acestea privesc alte capitole dintr-o teză sau dacă aduc elemente noi, care nu au fost „cunoscute” anterior de CNATDCU. Pot exista situații în care lucrările-sursă sunt într-adevăr „cunoscute” de comisie, fiind menționate în sesizare, dar să fie excluse din analiză din cauza accesului limitat la acestea. Noile reguli statuează că lucrări excluse din analiză din motive operaționale nu mai pot fi invocate niciodată în sesizările de plagiat.

Prin această măsură se încearcă eliminarea posibilității de a depune o nouă sesizare pentru o parte dintr-o teză de doctorat care a fost declarată neplagiată fie într-un mod părtinitor, fie din cauza unor limitări obiective, dar temporare.

S-ar putea ajunge, astfel, la situații în care unei persoane să-i fie refuzat dreptul legitim de a face o sesizare, chiar dacă este vorba despre un autor care constată că el însuși a fost plagiat într-o teză de doctorat. Astfel, deși un autor plagiat ar putea identifica dovezi solide de plagiat care nu au fost analizate din toate perspectivele de o comisie anterioară, acesta nu ar putea să depună o nouă sesizare. 

3. O altă modificare majoră se referă la excluderea UEFISCDI din procedura de sesizare a plagiatului și la înființarea unei noi structuri – Serviciul Secretariat CNATDCU – ale cărei atribuții vor include pronunțarea asupra condițiilor de admisibilitate a unei sesizări care se referă la conținutul științific al unei teze de doctorat. În plus, propunerile ministrului Educației introduc un nou filtru – un aviz al Direcției Juridice a Ministerului Educației – care ar urma să-și dea obligatoriu acordul, în premieră istorică, pe procedura de admitere a unei sesizări de plagiat. 

Această procedură de triere birocratică a sesizărilor prin Serviciul Secretariat CNATDCU devine un instrument de selecție a priori, de către persoane care nu au competențele necesare pentru a se pronunța asupra conținutului științific al tezelor de doctorat, care acoperă toate domeniile doctorale recunoscute prin legislația românească. 

CNATDCU funcționează prin intermediul unor comisii de specialitate, în care cadre didactice și cercetători cu o mare expertiză pe un anumit domeniu academic analizează tezele de doctorat și de abilitare. 

De asemenea, în procedura de admitere a sesizărilor a fost inclusă și Direcția Juridică a Ministerului Educației, care ar urma să ateste legalitatea referatului de admitere întocmit de Serviciul Secretariat CNATDCU, fapt care va birocratiza și va îngreuna excesiv procedura de sesizare. 

Stimate domnule Președinte Klaus Iohannis, 

Toate aceste modificări sunt contrare demersului declarat al „României Educate” de promovare a unei „culturi a integrității” în mediul universitar, una în care „buna guvernanță, etica și integritatea devin valori fundamentale” până în 2030.

Credem că este nevoie ca actorii politici să își asume importanța educației ca pilon central pentru o Românie democratică și prosperă prin promovarea valorilor profesionalismului și integrității. 

Un sistem academic care nu se află sub semnul integrității este un sistem fără viziune, sortit eșecului, iar România contemporană nu își poate permite un eșec sistemic la nivelul învățământului doctoral și al cercetării științifice. 

Ați vorbit, încă din primul dvs. mandat prezidențial, despre „a-i sancționa pe cei care au copiat și pentru a salva bunul renume al celor care nu au copiat” și despre datoria instituțiilor României de a trasa o demarcație fără de echivoc între meritocrație și impostură.

În calitatea dumneavoastră de inițiator al proiectului „România Educată”, vă solicităm pe această cale să împiedicați transformarea propunerii de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a CNATDCU, inițiată tocmai de ministrul pe care l-ați desemnat să implementeze proiectul, într-o modalitate legală de salvare a plagiatorilor.  

Demersul de reașezare a valorilor în domeniul educației, până în 2030, este unul ambițios. 

Aveți, ca promotor al „României Educate”, și responsabilitatea morală de a veghea ca valorile-cheie la care aspiră mediul academic românesc să nu fie deturnate.

[1] Consiliul general al CNATDCU are 21 de membri. La ședința din data de 06.07.2021 au fost prezenți 18 membri.

[2]  http://www.cnatdcu.ro/wp-content/uploads/2016/05/Sesizare-1103-din-10.05.2016.pdf

***

Lista semnatarilor scrisorii deschise adresate președintelui Klaus Iohannis, reactualizată de PressOne la 30 iulie 2021, ora 6,30:

I. ASOCIAȚII / ORGANIZAȚII

ACTIV AG PITEȘTI

AD ASTRA (Asociația Cercetătorilor Români) [Ad Astra a adresat la 29 iunie 2021 o scrisoare deschisă premierului Florin Cîțu, protestând împotriva modificărilor propuse de ministrul Sorin Cîmpeanu]

ALIANȚA NAȚIONALĂ A ORGANIZAȚIILOR STUDENȚEȘTI DIN ROMÂNIA (ANOSR) [la 29 iulie 2021, ANOSR a cerut oficial retragerea propunerilor de modificare a regulamentelor CNATDCU]

ASOCIAȚIA ROMÂNIA VIE

ASOCIAŢIA VOCI PENTRU DEMOCRAŢIE ŞI JUSTIŢIE – VEDEM JUST

CANAL MEDIA (grup civic)

CONSILIUL LOCAL CIVIC ARAD

CORUPȚIA UCIDE

DIASPORA 360

​​FEDERAȚIA INIȚIATIVA TIMIȘOARA

FEDERAȚIA SINDICALĂ HERMES

FORUMUL CIVIC ROMÂNESC

FREEDOM HOUSE

FUNKY CITIZENS

GEEKS FOR DEMOCRACY [inițiatorii scrisorii deschise – comunicat]

GRUPUL PENTRU DIALOG SOCIAL

INIȚIATIVA ROMÂNIA

ORADEA CIVICĂ

PLATFORMA EUROCIVICA

RESET

#REZISTENȚA

REZIST MILANO

SOCIETATEA ACADEMICĂ DIN ROMÂNIA

ȘTAFETA STEAGULUI UNIUNII EUROPENE

VĂ VEDEM DIN SIBIU

VOLUNTARI ÎN EUROPA

II. SEMNATARI DIN SISTEMUL EDUCAȚIONAL

Lista, ordonată alfabetic, include 34 foști și actuali membri CNATDCU, precum și membri ai altor organisme consultative ale Ministerului Educației, printre care Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI) și Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS).

MARIUS ABITEI, student

TRAIAN EMANUEL ABRUDAN, cercetător științific 

CRISTINA ALBU, profesor asociat University of Missouri – Kansas City, Department of Art and Art History

SORIN ALEXANDRESCU, profesor emerit al Universității din Amsterdam, profesor asociat la Universitatea din București

MIRCEA ALEXANDRU, student

RÉMI-THOMAS ALMODT, student doctorand la Universitatea Babeş-Bolyai

MARIUS COSTEL ALUPEI, biolog dr.

LUCIAN ANCU, data scientist

LIVIU ANDREESCU, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Sociologie)

RALUCA ANDREESCU, lector universitar

ALIN ANDRIES, profesor universitar, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, membru CNATDCU (Comisia de științe economice și administrarea afacerilor)

MIRCEA ANGHELESCU, profesor universitar emerit

MIRA-CRISTIANA ANISIU, cercetător științific gr. I

ANCA ANTON, lector, Universitatea din București

MARIAN APRODU, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Comisia Matematică)

CORA IULIA APROZEANU, profesor

BRÎNDUȘA ARMANCA, jurnalistă, profesor universitar

IULIANA ARMAȘ, profesor universitar, membră CNATDCU (Comisia Științele pământului)

NICUSOR ARSENE, cercetător științific gr. III, Institutul de Științe Spațiale

ANDREI AVRAM, profesor universitar

CĂTĂLIN AVRAMESCU, conferențiar universitar

CRISTIAN BAICUS, profesor universitar, UMF Carol Davila

DENISA BĂLAN, studentă 

CEZAR BĂLĂȘOIU, lector universitar

COSMIN BĂLOI, lector, Universitatea din Craiova 

VIOREL BARBU, profesor universitar, membru al Academiei Române, fost președinte CNATDCU

DAN BATOVICI, cercetător, KU Leuven

ALEXANDER BAUMGARTEN, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Filosofie)

VLAD BEDROS, lector universitar

FLORIN BELGUN, cercetător științific gr. I

GEORGIANA-MĂDĂLINA BENCHEA, student masterand la UBB și terapeut ABA

VICTORIA-MARINELA BERZA, conf. dr. arh., Uniunea Arhitecților din România

IOANA BICAN, profesor universitar, membră a Consiliului Științific al UBB, membră a CNATDCU (Comisia Filologie), membră a Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS)

FELICIA-OANA BIRZANU, student

ADRIAN BLĂGĂU, cercetător științific

ANA-MARIA BLEBEA-APOSTU, cercetător știintific gr. III

MADALIN BLIDARU, doctorand 

DIANA BOALCĂ, studentă

MIRCEA-DAN BOB-BOCȘAN, președinte, Comisia de Științe juridice a CNATDCU

SORIN BOCANCEA, rector, Universitatea Petre Andrei din Iași 

LIDIA BODEA, doctor în litere, editor

RODICA BOIER, profesor

ELENA BRADATANU, profesor

VASILE BRASOVANU, consultant educațional

ADRIAN BRICIU, lector universitar

VASILE BRÎNZĂNESCU, cercetător științific gradul I, membru Consiliul general CNATDCU (președinte Panelul nr. 1)

CAMELIA BRISAN, cadru didactic învățământul preuniversitar

PAUL BRUSANOWSKI, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Teologie)

CONSTANTIN EMIL BUCUR, asistent universitar

DUMITRU BULGARIU, profesor universitar

NAOMI CĂLUGĂRU, profesor

CAROL CĂPIȚĂ, profesor universitar

IRINA CARABAS, lector universitar

DORU VALENTIN CĂSTĂIAN, profesor la Liceul „Dimitrie Cuclin” Galați, profesor asociat la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

CONSTANTIN DAN CAZACU, doctor în matematică

VASILE CERNAT, profesor universitar

CARMEN CHELARU, profesor universitar, Universitatea Națională de Arte Iași

CARMEN CHIFIRIUC, profesor universitar

IOANA OTILIA CHISELEV, profesor pentru învățământ preșcolar, psiholog

CĂTĂLIN CIOABĂ, lector universitar, scriitor

CEZAR CIOACA, cadru didactic universitar

NICU CIOBOTARU, cercetător științific gradul III

IOANA CIOCALTEU, profesor consilier

ALEXANDRA CIOCÂRLIE, cercetător științific gradul II

LIVIUS CIOCÂRLIE, profesor universitar emerit, scriitor

COSMIN CIOTLOȘ, lector universitar

IRINA CÎRSTINA, doctor în istorie

RELU COCOS, biolog dr.

ALEXANDRU LAURENȚIU COHAL, cercetător

SILVIA COJOCARU, profesor

VASILE COJOCARU, lector universitar doctor

CONSTANTIN COLONESCU, profesor asociat, Universitatea MacEwan, Canada

CORINA CONSTANTIN, profesor

LUCIAN CONSTANTIN, cercetător 

ION COPOERU, prof. dr., UBB Cluj-Napoca

ROBERT CORAVU, lector universitar

ANDREI CORNEA, profesor universitar

SORANA CORNEANU, conferențiar universitar

VALENTIN CRĂCIUN, cercetător științific gradul I

PETRICĂ CRISTEA, conferenţiar universitar

VASILE MIRCEA CRISTEA, profesor

GHEORGHE CRISTIAN, profesor

ANCA CRIVĂȚ, profesor universitar

MARIUS CĂTĂLIN CRIVEANU, șef de lucrări 

SUNHILDE CUC, conferențiar universitar

ADRIAN-PETRE DANCIU, lector

ANDRADA DAOGARU CRETANU, doctorand Științe Politice

ANDREI-FLORIN DAVID, student 

ALEXANDRU DĂRĂBAN, doctorand

CLAUDIA DĂRĂBAN, cercetător postdoctoral

SORIN DĂSCĂLESCU, profesor universitar, membru al CNATDCU (Comisia Matematică)

FLORIN DIACONU, conf. univ. dr., Facultatea de Științe Politice, UB (FSPUB)

IOANA ANDREA DIACONU, lector universitar

EMILIA DINICĂ, profesor

CAIUS DOBRESCU, profesor universitar

CRISTIAN DOGARU, Associate Professor, School of Social Sciences and Humanities, University of Suffolk

SIMONA DRĂGAN, conferențiar universitar

DACIAN DRAGOȘ, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științe Juridice), președinte al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI)

SIMONA DRAGOS, profesor, UBB Cluj Napoca

CRISTIAN DUCU, expert în Etică, Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics

ARIANA DUDUNĂ, Asociația Elevilor din Constanța 

GELU DUMINICĂ, profesor asociat, Universitatea din București

IRINA DUMITRESCU, matematician

LUCIAN IONEL DUMITRESCU, cercetător la HORTING

IOANA DUMITRU, profesor limba engleză și jurist

MARIUS DUREA, profesor universitar

AURA EFTIMIE, învățătoare

GEORGE EPURESCU, cercetător științific gradul II

ALEXANDRU FICARD, student

ȘTEFAN FIRICĂ, lector universitar

NICOLETA MIHAELA FLOREA, cercetător științific gradul III

DOINA FOTACHE, profesor universitar

MIHAELA FRUNZA, conferențiar, Departamentul de Filosofie, UBB Cluj

MIHAI LAURENȚIU FUIOREA, profesor doctorand

VICTORIA GAL, profesoară

CĂTĂLIN GALEŞ, profesor universitar

IONUȚ GEANĂ, conf. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București

DINU GHEORGHIU, profesor emerit, fost membru CNATDCU

SIMONA GHERGHINA, profesor universitar

LUCIANA ALEXANDRA GHICA, conferențiar universitar

LORIN GHIMAN, lector universitar dr.

MARIUS GHINCEA, cercetător doctorand

CALIN GOINA, lector univ., Univ. Babeș-Bolyai

OLGA GRĂDINARU, asistent universitar

RADU GRAMATOVICI, conferențiar universitar

ANDREEA GROZA, cercetător științific gradul II, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației

CONSTANTIN GRUMAZESCU, cadru didactic 

MIRCEA GUINĂ, profesor (Optoelectronică), Universitatea Tampere

RODICA GÜRTLER, profesor pensionar

ANDREEA GUȘĂ, cadru didactic asociat, Universitatea din București

ARITINA HALIUC, cercetător științific

ANCA HAȚIEGAN, conferențiar universitar

ANDREEA HERTANU, student doctorand

CRISTINA-ANTONELA HOPP, profesor de liceu

MONICA HOZOC, masterand

BOGDAN IACOB, șef lucrări dr.

ATTILA IAKOB, cercetător

RADU IONAS, profesor

RODICA IONAS, profesor

FLOREA IONCIOAIA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

ARLEEN IONESCU, profesor universitar, membră a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)

EMIL IONESCU, profesor universitar

DELIA IONESCU-KRUSE, cercetător științific gradul I, membră CNATDCU (Comisia Matematică)

MIHAELA IRIMIA, profesor universitar emerit, director CESIC

EUGEN ISTODOR, lector universitar

DANA JALOBEANU, conferențiar universitar

VICTOR JUCAN, profesor preuniversitar

GABRIELA JURUBIȚĂ, lector universitar

IOSIF KIRÁLY, profesor universitar

ISTVAN KIRALY V., conf. univ. dr. pensionat

LÉSZAI LEHEL, conferențiar universitar

LUCIAN LEUȘTEAN, prof. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

ALEXANDRU LUCA, Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare din Timișoara (Liga AC)

RALUCA LUȚAI, Universitatea Babeș-Bolyai 

CEZAR LUPU, Texas Tech University, SUA

MARIA MACAR, profesor

MIHAI MACI, lector universitar

MIHAI MAGA, conf. dr., UBB Cluj

SILVIAN-EMANUEL MAN, Liga Studenților (LS IAȘI)

MARINA MANEA, cercetător senior, membră CNATDCU (Comisia Științele pământului)

BOGDAN NICOLAE MANOLESCU, conf. dr. Universitatea Politehnica din Bucuresti

ADINA MARCU, profesor

IOAN-CEZAR MARCU, profesor la Universitatea din București

ȘERBAN MARCU, cadru didactic ANMGD

OANA MARCUS, Universitatea Lucian Blaga Sibiu

RALUCA MĂRGINEAN, cercetător științific gradul III

LIVIU MARIN, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Comisia Matematică)

ROXANA MARINESCU, prof. univ. habil.

ATTILA MARTON, student doctorand

SILVIA MARTON, conferențiar universitar

LUCIAN MATICIUC, conferențiar universitar

CLAUDIU MESAROȘ, conferențiar universitar, membru CNATDCU (Comisia Filosofie)

LAURA MESINA, conferențiar universitar

MIHAI MICLĂUȘ, cercetător științific gradul II

OCTAVIAN MICU, cercetător științific gradul I

CIPRIAN MIHALI, conferențiar universitar

ELENA MILEA, profesor 

MIHAI MILITARU, student

ADELINA MIRON, student

SERGIU MIȘCOIU, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științe Politice)

ANGELO MITCHIEVICI, profesor universitar

SIMONA MITROIU, cercetător științific gr. II

CIPRIAN MITU, cercetător științific

COSTIN MOISIL, conferențiar universitar

MIRCEA MORARIU, prof.univ.dr., Universitatea din Oradea 

IVONA-ELENA MUNTEANU, profesoară

MIHAELA MURGOCI, profesor

ANTHONY MURPHY, doctorand, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

CARMEN MUȘAT, profesor universitar

LUCIAN NASTASĂ-KOVACS, cercetător științific gradul I, membru al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)

IRINA NASTASĂ-MATEI, asistent universitar

VALENTIN NAUMESCU, profesor universitar, președinte al Inițiativei pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE), membru CNATDCU (Comisia Științe Politice)

ZOLTÁN NÉDA, profesor universitar

MĂDĂLINA NICOLAESCU, profesor universitar

IONUȚ CRISTI NICU, cercetător, membru CNATDCU (Comisia Științele pământului)

MIHAI NICULIȚĂ, conferențiar universitar

CIPRIAN NISTOR, profesor doctor, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București

VIOREL NISTOR, cadru didactic UBB Cluj-Napoca

ADRIAN NIȚĂ, conferențiar universitar

MÓZES NÓDA, profesor universitar

DANA NOVAC, cercetare clinică

RALUCA OANCEA, lector universitar

ANDREI OIȘTEANU, cercetător

SERGIU OLTEAN, doctor în istorie

ALEXANDRU ONACA, lector universitar

CEZAR ONICIUC, profesor universitar

HORIA ONIȚA, ANOSR – Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România

BOGDAN OPREA, jurnalist, asistent universitar

MARTA RAMONA OPREA (NOVĂCEANU), cadru didactic doctorand FJSC

LIVIU ORNEA, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Comisia Matematică)

ANCA OROVEANU, profesor universitar

FERNANDA OSMAN, lector la Facultatea de Litere, Universitatea din București

DAMIANA OTOIU, lector universitar

IOANA NUNU, Asociația Elevilor din Bacău

JUDIT PÁL, profesor Universitatea Babeș-Bolyai 

MINODORA PALIU-MURGAN, profesor

ANA PANTEA, lector universitar, Universitatea Babes-Bolyai

LIVIU PAPADIMA, profesor universitar, membru CNATDCU (președinte Comisia Filologie)

RALUCA PARASCHIV, lector universitar

ILEANA LUIZA PARLEA, profesoară

CRISTIAN VALERIU PATRICHE, cercetător științific gradul I, membru CNATDCU (Comisia Științele pământului)

MIHAELA PĂUN, lector

OVIDIU PÂȚU, cercetător științific gradul II

COSTEL VIRGIL PAULESCU, masterand al UVT Timisoara

DAN PAVEL, conferențiar universitar, scriitor

MIHAI PEDESTRU, lector universitar

VLAD PENA, profesor universitar

RALUCA PETRE, conferențiar doctor, Universitatea „Ovidius” din Constanța

CRISTINA PETRESCU, profesor universitar

DRAGOȘ PETRESCU, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științe Politice)

DELIA PLĂCINTĂ, doctor geomorfolog

VASILE PLEȘCA, cercetător științific

VIRGIL PODOABĂ, profesor universitar

OANA POIANĂ, cercetător științific

MIHAELA POPA, profesor, director de cursuri și examene Institutul Francez, Cluj

MARIAN POPESCU, director onorific Centrul pentru Integritate al UB, membru al Biroului Institutului de Cercetare a Fraudei și Plagiatului Academic (Geneva)

RĂZVAN POPESCU, asistent universitar

VLAD POPOVICI, lector dr., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca

CATERINA PREDA, conferențiar universitar

CRISTIAN PREDA, profesor universitar

GABRIEL PREDA, data scientist

CRISTIAN PRESURĂ, cercetător științific

ANTONIA PUP, studentă, membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara

MARIA RĂDOANE, profesor universitar

RALUCA-NICOLETA RADU, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Științe sociale)

ANDREEA RADU-BEJENARU, cercetător

VIOLETA RADUCAN, conf. univ. dr. arh. 

TRAIAN REBEDEA, conferențiar, Universitatea Politehnică din București

DORIS ROGOBETE, doctorand

ELENA ROSCA, doctor în științe farmaceutice

LAURENȚIU ROZYLOWICZ, profesor universitar, membru CNATDCU (vicepreședinte comisia Științele pământului)

COSIMA RUGHINIȘ, profesor universitar

MINODORA SALCUDEAN, conferențiar universitar

DUMITRU SANDU, profesor universitar emerit, membru al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)

PAUL GABRIEL SANDU, asistent universitar

TIBERIU BOGDAN SAVA, cercetător științific gradul II

TUDOR SAVOPOL, profesor universitar

CHRISTIAN SCHUSTER, cadru didactic universitar, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

EMILIA ȘERCAN, lector universitar

OCTAVIAN SERGENTU, lector universitar, doctor in științe politice

FLORINEL MARIAN SGARDEA, prof. univ. dr. ASE Bucuresti

MICHAEL SHAFIR, profesor universitar emerit

RADU SILAGHI-DUMITRESCU, profesor universitar

CRISTIAN SILVESTRU, profesor universitar, membru al Academiei Române, membru CNATDCU (președinte Comisia Chimie)

MARIUS-ALEXANDRU SIMINA, PhD. Engineer, former TU Ilmenau, Lund University and Surrey Univerity researcher

TAMARA SIMON, cercetător științific gr. I

ANDREI ŞIPERCO, profesor universitar

EMIL SLUSANSCHI, Universitatea Politehnică din București, Directorul Departamentului de Calculatoare

EMANUEL-MIHAIL SOCACIU, conferențiar universitar

TIBERIU SOCACIU, conferențiar universitar, Universitatea din Suceava

LUCIAN MIHAI SOFRONIE, profesor pensionar

MARIAN-CLAUDIU ȘOLEA, student doctorand al Universității Politehnica Timișoara

ALEXANDRU SOLOMON, conferențiar universitar și cineast

FLAVIUS SOLOMON, cercetător științific gradul I, membru al Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)

ALIN SPERIUSI-VLAD, lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

TEODOR-MARIUS SPINU, lector univ dr. Universitatea „Al. I. Cuza”

MONICA SPIRIDON, profesor universitar

LUCIAN STAN, asistent cercetător științific

MIRON STANCIU, lector universitar

SIMONA ȘTEFAN, conferențiar universitar

PETRUTA STEFANESCU, cercetător știintific gr. III

ARIADNA ȘTEFĂNESCU, profesor universitar

BOGDAN ȘTEFĂNESCU, profesor universitar

ANDREI-SEBASTIAN STIPIUC, asistent doctor

NARCISA ALEXANDRA ȘTIUCĂ, profesor universitar

CRISTIAN SUCIU, conferențiar universitar, medic

OANA-VALENTINA SUCIU, lector universitar

DORU SUPEALA, doctorand Universitatea Babeș-Bolyai

ADRIANA SZABO, doctor, Teaching Faculty Associate, Arizona State University

ȘTEFAN EUGEN SZEDLACSEK, cercetător științific

RAREȘ ANDREI TABARĂ, masterand Universitatea „Al. I. Cuza” Iași 

SIMONA-GEORGIANA TALABĂ, student

GEORGE ȚĂRANU, șef lucrări Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

FLORIN TATUI, lector universitar, Universitatea din Bucuresti

RALUCA TEASCA, profesor de limba germană, absolvent al Universității București

IOANA TEODORESCU, profesor

VIOREL TIMOFTE, cadru didactic auxiliar

OANA TINCA, doctorandă, asistent universitar colaborator

MARCEL TOLCEA, profesor, Universitatea de Vest Timișoara

CONSTANTIN TOMA, student

Revista Pressei

Un newsletter pentru cititori curioși și inteligenți.

Sunt curios

CLAUDIU TUFIȘ, conferențiar universitar

LUMINIȚA TULEAȘCĂ, conferențiar universitar doctor

LUCIAN TURCESCU, profesor universitar, Canada, membru CNATDCU (singurul membru extern al Comisiei Teologie)

CLAUDIU TURCUŞ, conferenţiar universitar

MIHAELA URSA, profesor universitar

DUMITRU A. VANCA, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Teologie)

RADU VANCU, conferențiar universitar, scriitor

EUGEN VARVARUCA, profesor universitar

NATALIA VASILENDIUC, conferențiar universitar

MIRCEA VASILESCU, profesor universitar

MIHAI VASIU, masterand, Facultatea de Drept, ULBS din Sibiu

OVIDIU VERDEȘ, profesor universitar

ALFRED VESPREMEANU-STROE, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științele pământului)

ALINA VÎLCU, conferențiar universitar

IOANA VISALON, lector universitar

LAURA VISU-PETRA, conferențiar universitar, membru CNATDCU (Comisia de Psihologie, Științe ale Educației, Educație Fizică și Sport) 

MIRELA VLAICU, doctor

BOGDAN VOICU, fost membru CNATDCU (Științe sociale)

CAMELIA FLORELA VOINEA, conferențiar universitar

SANDA VOINEA, lector universitar

ALEXANDRU VOLACU, conferențiar, Universitatea din București

SMARANDA VULTUR, conferenţiar universitar, doctor în litere, scriitoare

IOAN ZAHARIE, șef lucrări dr.ing.fiz, Universitatea POLITEHNICA Timisoara

FLORIN ZĂINESCU, cercetător științific

CONSTANTIN ZĂLINESCU, profesor universitar (emerit), membru corespondent al Academiei Române, fost membru al CNATDCU (Comisia de Matematică)

EMILIA CORINA ZAMFIR, profesor universitar, membră a CNATDCU (vicepreședinte Comisia Teologie)

MARIAN ZULEAN, profesor universitar

III. SEMNATARI DIN ALTE DOMENII

RADU AANEI

BOGDAN ADASCALULUI

CRISTINA AGACHI

ADRIAN AGUD

ANA AMARITEI

ANA AMARITEI

ANCUȚA-LILIANA ANCU

ADRIAN ANDREI

CATALIN ANDREI

EUGEN ANDREI

OVIDIU ADRIAN ANDRONE

IULIANA MIRELA ANGHEL

CECILIA ANGHELUTA BARSAN

CRISTINA ANTONESCU

IONUȚ APETREI

MARIA ARDELEAN

MIHAELA AVRAM

MAXIMILIAN BABESCU

FLORIN BABOI

DAMIAN BACIU

VASILE BĂIEȚILOR

DANIELA BAILESCU

OANA BAKOS

COSTIN BALAN

MADALINA BALAN

MARIUS BANUTA

FEODOR BARBU

LILIANA BĂRBUȚĂ

CARMEN BETSCHART

ION BLANA, navigator

IULIU BODNAR

DUMITRU BOGDAN

TUDORA BOGDAN

BIANCA BOLDIZSAR

CĂLIN BOSTAN jurnalist

GELU BOTEZAN

MARIUS DANIEL BRATU

HARI BUCUR-MARCU, președinte, SAFRE

NELU BUDULETA

CRISTIAN BURNUZ

NELU VIOREL BUTA

DANIEL BUZAS

DAN HORATIU BUZATU, Asociația „Craiova Noastra„

VIOREL CALIN

DUMITRU DAN CALINESCU, manager

MIHAI DAN CALOINESCU

GHEORGHE CATUT

SEBASTIAN IONUȚ CAZACU

CRISTIAN CEARCOBSCHI

MIREL CEAUȘ

MANUELA CEPOI

DANIEL CHIOSILA

ROXANA CHIRIAC, inginer

LIVIU-CLAUDIU CHIRVĂSUȚĂ

IURII CHISINEVSKI, pensionar

MIHAELA CHITILA

DOREL CHIȚU

HORIA FLORIAN CHITU

MELANIA CINCEA, jurnalist

CONSTANTIN CIOBANU

MARCEL CIOBANU

SORIN CIOBANU

BOGDAN CIOCAN

CIPRIAN CIOCAN, facilitator comunitar

ADRIAN CIOFLÂNCĂ, istoric

ELENA CIURARIU

VIOREL COCAN

ROXANA COJOCARU

MELUS FLORIAN COMAN

BOGDAN CONSTANTIN

ELENA CONSTANTIN

VELCEA CONSTANTIN

EMILIAN COSOI

DANIEL COSTE

PAUL COZIGHIAN, jurnalist și regizor

IONUT CRENGEA

MARCELA MIHAELA CREȚU

OVIDIU CRISAN

BENIAMIN CRUCERU, pastor

DAN LAURENTIU DANIEL, Asociația „Clubul persoanelor cu handicap”

MALACHE DANIELA, jurnalist

DANIELA DANOIU

CATALIN DANTES

TOADER DEAC

ILEANA ELIZABETA DEDU

KARLA DEDU-FOTESCU

SILVIUS DEGERATU

MIHAI DEMETRIADE, istoric

RĂDUCU DIACONU

NICULESCU DIANA, psiholog

IULIAN DIDEANU

DRAGOS DIMA

NORA DINCĂ

STEFAN DINU

VALENTIN DINU

CRISTINEL DOBRESCU

GEORGETA DRAGHIA, Mehedințiul Civic

GABRIEL DRAGOMIR

RADU DRAGOMIRESCU

MIHAI ION DRAGOS

ȘERBAN DRAGOȘ

NICOLETA DUMA

SEBASTIAN DUMA, președinte al asociației Platforma Oradea Civică 2017

ADRIAN DUMITRAS

GEORGE DUMITRASCU

IONUT DUMITRASCU

CARMEN DUMITRESCU, jurnalist

TEODORA DUMITRESCU, jurist

CORNEL-CLAUDIU DUMITRU

CRISTINA ENACHE

GEORGIANA EPURE, absolventă a Universității din Cambridge, UK

DANIELA EROSS

CRISTIAN TIBERIU FLOREA, Asociația Sens pentru Dezvoltare Socială Galați

ION FLOREA

SANDA FOAMETE, regizor și producător video, activist civic

IONUT FULGA

GHEORGHE GABRIAN

DANIEL GAVREA

IULIAN DUMITRU GEORGE

ANCA GEORGESCU, inginer IT

DIANA GEORGI LUTZ

COSTIN GHEBAN

GABRIELA GHEJAN

EMILIA GHEORGHE

LUCIAN GHERGHE

CRISTIAN GHERMAN

CIPRIAN GHETAU

FLORIN GHIULBENGHIAN, Fundația EurHONEST

EDWARD GIUREA

SORIN GIURGI

OVIDIU GOCIU

IOAN GOLBAN

MIHAI GRECEA, regizor

VALERICA GRIGORESCU

LUCIAN GRIGORIU

CANELIA TEODORA GROSU

CALIN GROZA

MIHAELA GUȚĂ

SILVIA GUȚĂ

MIHAELA HERMAN

ALEXANDRU IACOB, „Romeni & Moldavi InVeneto”, Veneția

MARIUS IACOB

ANDREEA BIANCA IAICI

STEFAN IANCU

MIRON ILIE

MANUELA ILIESIU

GEORGETA-ANCA IONESCU, redactor de carte Ed. Humanitas

MARIUS IONESCU

TANIA IONESCU

CLAUDIU IONITA

BRANDUSA IORDACHE

CĂTĂLINA IORDACHE

GRETA MONICA IORDAN

MARIUS IVAN

DOINA JACOTA

OVIDIU JELEA, jurnalist

BOGDAN JOLDEȘ

ENAR KABUL, economist

MIRCEA KIVU, sociolog

RADU LAURENȚIU

LARISA LAZAR

GABRIEL LIICEANU, scriitor

MIHAELA FLORINA LINTU

ALEX LIVADARU

MARIUS LOGHIN

ELENA LUNG

DANIELA MACAVEI

TIBERIU ALEXANDRU MAGHERA

MARIA MAIER

DANUT MANASTIREANU, teolog

OSCAR MANTO

VERA MANTU

RADU MĂRCUȘ

TEODOR MARGARIT

GABRIELA MARGINEAN

IOAN-MARIAN MARIS

CORINA MARTINEAC

BOGDAN MARUNTELU

MARIUS MEILĂ

STELIAN MELENCIUC

MIHAI GREȚIAN MELIȚĂ

MIOARA MERALAI

ILEANA RUXANDRA MICU

IOAN MIHAEL

DUTU MIHAELA

EMIL MIHAI, polițist

MARIAN MIHAI

ION MIHALCEA

DANIEL MIHAILESCU

NICOLETA MILITARU

ADRIAN MINCULESCU

IONELA MINDRESCU, Asociația de Geografie Aplicată Geoconcept

MARIUS MINDRU

MIHAI MINDRU

NATALIA MIRICESCU

MARIUS MIRON

PETRE MOCANIȚĂ

EMIL MOISE, Asociația Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință, București

DRAGOS MOLDOVAN

ALEXANDRA MOISA

MIHAITA MORARU

LIA ADRIANA MUJ

ALIN MUNTEAN

MIHAELA MURESAN

PAUL MURESAN, inginer

RADU MURESAN

POPESCU NARCIS

SEBASTIAN NEAG

ADRIAN NEAMȚU

MILIAN NEAMTU

ADRIAN NEDELCIU, medic

ANAMARIA NEDELCOFF, jurnalistă

ALINA NEGOTEI

OANA NEGRU, jurist

GABRIELA NELU

CAMELIA NICOLESCU

NICULAE NICULESCU

DENISA-MARIA NISTOR

NICOLAE IOAN NOAGHIU

VALI OLARIU

ANDREI OLARU

MIHAI OLOGU-HANCER, avocat

GEORGIANA OPREA, jurnalist

DOREL PĂIUȘAN

DOREL ROMICĂ PALENCIUC

NICU PANAITESCU

NARCIS FLORIAN PANTEA

ALEXANDRU PANTOFARIU

CRISTINA PAPUCEA

STELA PARPALUTA

EKENA PASCALI

OANA PASCAREL

MIHAI PASCU

LUCIAN PATRULESCU

BOGDAN PĂUN, inginer, antreprenor

ALINA PETRE

ELISABETA PETRE

MIRCEA PETRILA, Ad Astra

IONUT ADRIAN PETROVAN, absolvent al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației „Babeș Bolyai”

DOREL PETRUT

RADU PETRUTIU

MARCEL PINCIUC

CRISTIAN PINZARU

BOGDAN POP

ALEXANDRU POPA

TIBERIUS POPA

ALIN POPESCU, medic

ADELA PORUMBEL, traducător

ADINA-IUIANA POSTOLACHE

VASILE PRICOPE, jurnalist

DAN PRUNEANU

DORIN PRUNILA, jurnalist

ADRIAN PURCARU, ADR Centru

CĂTĂLIN PUȘCAȘU

RAMONA MIHAELA RACHITEANU

GHERGHINA RĂDOI

ADRIAN RASCANU, inginer

DORU REBENCIUC, BUCOVINA CIVICĂ

DUMITRU RENȚEA

GHEORGHE RIDICHIE

ROMICĂ RIZESCU

LUCIAN ROMAN

TRIPA ROMULUS

CORNELIU OVIDIU ROSCA

ADRIAN COSTIN ROSU

DAN ANDREI ROTARU

ROBERT ROTARU

ANDREI RUSU, președinte Asociația Urban Bike Revolution

ADRIANA SABAU

OTILIA SAHRU

ILIE SANDACHE

ANDREI SANDRU

RAZVAN SANDULESCU

CĂLIN SASARMAN

RĂZVAN SAVA

FELIX SAVIN

GRATIELA SCARLAT

ORTENSIA SCARLAT

ALINA SEBAT

CARMEN SIMION

CORNELIA SINGUREANU

ADRIAN SIRBU

ANCA MIHAELA SLAVU

EDWARD SOFIAN

ADA SOLOMON, producător de film

ADRIAN SOMANESCU RUSU

VLAD SPATARIU

ADY STAN

SANDINA STANA

MIRCEA STANCIU

OANA STANCIU

LACRAMIOARA STANICEL, administrator grup civic

MARIAN STATACHE

OVIDIU MARIUS STEFANCU

LAURENTIU COSTIN STEFANESCU, Federația Inițiativa Timișoara

PETRE STELIAN

ION STOIAN

MIHAELA STOIANOVICI

OCTAVIAN STOICA

BUJOR STOICOVICI, artist

AURA STRATU

MARIUS STROIA

DECEBAL SUCIU, inginer

RADU SUCIU

PETRU SUSAN 

IOAN RAZVAN SUTEU

ISTVAN SZABO

JÓZSEF SZABÓ

ANDREI SZELLELKI

MARA TALMACIU

GHEORGHE TALOS

NICOLETA TALPAU

ELENA TĂNĂSESCU

VASILE TATARU

CAMELIA TATU

MARIA TEODOREANU

GEORGE TEODORESCU

RADU TERIOIU, absolvent al FCCIA

SORIN TIMARI

IOANA ANDRADA TIMBUS

GABRIELA SOFIA TINTAR

EMILIA TIRLUI

MIHAELA TIRON

IULIAN TOFAN

CRISTIANA TOMA

LIANA TOMA, jurnalist

SEBASTIAN TOMIȚĂ

DAN TRAISTARU

RADU TRICOLICI

VIORICA TRIFAN

LAURENTIU TUDOR, inginer

ANGELA TUDORII

CIPRIAN TUDOSE

SIMONA TUDOSE

DOINA-LIA TURLACU

PETRE TUTUNEA

OCTAVIAN ȚĂRANU

IULIA UNGUREANU

GEORGETA ELENA URDA

MARIAN URSARESCU

GABRIEL URSESCU, coordonator Acord Diaspora

RAMONA URSU, jurnalist

MARIUS USCATU, chirurg

ANDRADA VALCEANU

OVIDIU VANGHELE, jurnalist la Centrul de Investigatii Media

IULIAN VASADI

EUGEN VASILIU, jurist expert în proprietate intelectuală

OANA VASILIU, activist civic

MIHAELA-LUMINIŢA VATAVU, avocat

GEORGE VELICHE

DANIEL VINCA, Vestea.net

ALINA VISAN

DELIA VLAD

RODICA VODĂ

SILVIU VOICILA

OVIDIU VOICU, Centrul pentru Inovare Publică

MANFRED WOLFF

FLORIN ZAMFIR

MIHAI ZUGRAVU

Poțifacediferența.

Dacă te abonezi cu doar 3€ pe lună, noi vom putea să-ți oferim în continuare jurnalism independent, onest, care merge în profunzime, să ne continuăm lupta contra corupției, plagiatelor, dezinformării, poluării, să facem reportaje imersive despre România reală și să scriem despre oamenii care o transformă în bine.

Vrei să ne ajuți? Orice sumă contează.

Prin card sau PayPal:
O singură dată
Lunar
3€
5€
10€
Prin cont bancar:
RO54 BTRL RONC RT02 4298 9602

Fundația PressOne
Banca Transilvania, Sucursala Cluj-Napoca

Redirecționează:
20% din impozitul pe profit al companiei

Din taxele pe profitul companiei tale, poți alege ca până la 20% să meargă către echipamente video și reportaje, nu către stat.

Descarcă draft-ul contractului de sponsorizare de AICI. Completează-l cu datele companiei și suma. Trimite-l la marketing@pressone.ro.

*Baza legală poate fi consultată AICI.

3.5% din impozitul pe salariu

Din taxele pe salariul tău, poți alege ca 3.5% să meargă către articolele și newsletterele noastre, nu către stat.

Descarcă formularul de AICI.

Trebuie să completezi doar secțiunea I, cu datele tale personale.

Apoi depune-l la ANAF până pe 25 Mai, la organul fiscal de care aparții, fie direct, fie prin scrisoare recomandată.

Poți găsi aici lista adreselor.